Postnatal Online Course

.קורס דיגטלי לנשים אחרי לידה

שישה שבועות של תרגולים הדרגתיים

,המותאמים לתקופה של אחרי הלידה

.לחזרה בטוחה לשגרת אימונים בריאה

הקורס נבנה מתוך הבנה

,שהגוף זקוק להקשבה ולהדרגתיות

.בכדי להבנות ולהתחזק מחדש

,השיעורים נבנו מתוך חוויה אישית

,על עצמנו ועל לקוחותינו

בשילוב ידע נרחב שרכשנו

,בעבודה עם פיזיוטרפיסטיות של רצפת האגן

מתוך כבוד והבנה שהגוף בשלב זה של החיים

.זקוק לעבודה יסודית, מדויקת והדרגתית לרכישת קורס אחרי לידה