Pregnancy Online Course

מזמינות אותך לעבור ביחד איתנו

את השבועות הבאים של ההריון שלך

.בתרגול תומך ומותאם

התרגולים שיצרנו יחזקו אותך, ויעזרו לך להעביר את החודשים הקרובים

,בחיוניות, בנינוחות ובתפקוד גבוה

.ויכינו אותך ללידה ולתקופה שאחריה בצורה הטובה ביותר

,הקורס מורכב מתרגולים באורכים שונים וממוקדים לפי נושאים

.בכדי שתוכלי לבחור מה נכון ומתאים לך בכל רגע נתון

.התוכן נשאר שלך וזמין לתרגול בכל זמן

,אנחנו מאמינות אמונה שלמה בתרגול עקבי ואיכותי בזמן ההריון

.וביכולת של הגוף להשתקם בזכות כך

לפרטים נוספים ורכישה