Pregnancy Zoom Classes

.שיעורי זום לנשים בהריון בכל השלבים

,שיעורים המדמים מפגש פנים מול פנים

.בו אנו יכולות לראות אתכן זזות, לדייק ולתקן

,מתאים למי שזקוקה למסגרת תרגול

.בימים ובשעות קבועות מהנוחות של הבית

,בנוסף, קיימים באתר מבחר של שיעורי הריון

.אשר זמינים לתרגול מכל מקום ובכל זמן

צרי קשר